img05

Consult psihiatric

Consultaţia psihiatrică, ca oricare alt tip de consultaţie medicală, are drept scop investigarea posibilelor cauze care au determinat persoana să se prezinte la un cabinet de specialitate. Mai exact, consultul psihiatric presupune recunoaşterea existenţei unei tulburări în sfera funcţionării bio-psiho-sociale a clientului, stabilirea semnificaţiei şi a etiologiei acestei tulburări, înţelegerea personalităţii şi corelarea cu vârsta clientului. Consultaţia psihiatrică nu-şi propune restructurări comportamentale sau atitudinale ci doar evaluarea comportamentelor şi atitudinilor dezadaptative.


Ca orice alt consult medical, consultaţia psihiatrică se finalizează cu o serie de recomandări, atât de factură psihoterapeutică, cât şi de factură medicamentoasă, cu specific psihiatric.


Având la bază tehnici specifice psihologiei, consultul psihiatric modern se desfăşoară într-o atmosferă amiabilă, empatică şi securizantă pentru cel care apelează la acest tip de serviciu.


Consultaţiile psihiatrice realizate în cadrul Societăţii Civile Medicale Confidens respectă regulile confidenţialităţii şi sunt efectuate de către medici specialişti, care vă vor ajuta să identificaţi aspectele nedorite din viaţa dv., cauzele acestora, precum şi modul în care le puteţi remedia, având ca rezultat final adaptarea cu succes la situaţiile psiho-socio-economice cu care vă confruntaţi.

img05

Terapie de cuplu

Terapia de cuplu este un tip special de psihoterapie prin aceea că presupune prezenţa obligatorie la şedinţe a ambilor parteneri. În terapia de cuplu se lucrează „cu” şi „asupra” cuplului, ceea ce presupune dorinţa reală a cuplului de a se salva, de a continua viaţa în doi.

Motivele pentru care cuplurile solicită terapie de cuplu sunt, cel mai adesea, creşterea frecvenţei certurilor grave, apariţia de probleme pe care nu le pot rezolva, nepotriviri sexuale, apariţia unei serii de insatisfacţii în ceea ce priveşte relaţia de cuplu şi, uneori, senzaţia că ar fi prinşi într-un fel de capcană.

Ca urmare a motivelor enunţate mai sus, terapia de cuplu îşi propune:

 • ameliorarea comunicării în cuplu
 • rezolvarea unor probleme comportamentale care să facă plăcere partenerului de viaţă
 • ameliorarea dificultăţilor şi nepotrivirilor sexuale
 • restructurarea modelelor distorsionate de gândire ale partenerilor
 • înlăturarea conflictelor care tind să destructureze cuplul etc.

Specialiştii Societăţii Civile Medicale Confidens vă vor ajuta în rezolvarea problemelor apărute în cuplul dv., oferindu-vă mijloacele necesare reconstrucţiei unei relaţii armonioase şi plină de înţelegere în interiorul cuplului dv.

img05

Hipnoza

Hipnoterapia este considerată o metodă specială de psihoterapie prin aceea că, în timpul hipnozei, se produc o serie de modificări în sfera superioară perceptivă, cognitivă sau motorie a persoanei hipnotizate.

Hipnoterapia poate fi aplicată cu succes în controlul durerii, în tratamentul tulburărilor conduitei alimentare, al tulburărilor psihosomatice, anxietăţii, depresiei, tulburărilor posttraumatice produse de accidente sau stres, în terapia unor deprinderi greşite, a obezităţii, precum şi în terapia unor afecţiuni neurologice.

Baza hipnoterapiei este reprezentată de sugestia hipnotică. Aceasta este o etapă specifică a hipnoterapiei şi constă fie în administrarea directă a sugestiei, fie în folosirea imaginaţiei dirijate în stare de hipnoză. Există o serie de tehnici de inducere a transei hipnotice, acestea fiind alese cu grijă şi adaptate specificului şi nevoilor clientului.

Personalul specializat, din cadrul Societăţii Civile Medicale Confidens, vă va ajuta să descoperiţi motivaţia profundă care stă la baza reacţiilor dv. dezadaptative, precum şi în controlul şi tratarea la nivelul cel mai profund al acestora.

img05

Relaxare

Relaxarea este o tehnică psihoterapeutică care urmăreşte realizarea unei decontracturi musculare şi nervoase, având ca efect un repaus cât mai eficient, economisirea energiei fizice şi psihice, creşterea rezistenţei la stres a organismului, precum şi diminuarea efectelor negative ale stresului deja instalat.

Tehnicile de relaxare sunt recomandate, cel mai adesea, în tratamentul unor tulburări de tip nevrotic şi/sau psihosomatic, dar şi ca metodă de autoreglare a stărilor psihice cu utilizare în antrenamentul sportivilor sau al altor categorii profesionale.

Tehnicile de relaxare conduc la obţinerea unei serii de avantaje, cum ar fi:

 • odihnă şi recuperare după efort
 • relaxare fizică şi psihică
 • reglarea funcţiilor autonome
 • reducerea durerii
 • întărirea eului prin formule sugestive speciale
 • perfecţionarea în tehnica introspecţiei
 • reducerea anxietăţii
 • somn odihnitor
 • creşterea capacităţii de concentrare şi a memoriei

Toate aceste avantaje au efecte favorabile asupra dezvoltării spiritului autocritic şi creşterii autocontrolului voluntar.

Societatea Civilă Medicală Confidens asigură, prin personalul specializat de care dispune, precum şi prin ambianţa special creată, condiţiile unei „relaxări” profunde, cu efecte benefice asupra corpului şi spiritului dumneavoastră, care vă vor ajuta în adaptarea cu succes la activităţile şi situaţiile noi cu care vă veţi confrunta.

img05

Consiliere

Consilierea îşi propune să faciliteze, să optimizeze cunoaşterea de sine, acceptarea emoţională, maturizarea personală, dezvoltarea optimă a resurselor umane, formularea şi rezolvarea de probleme, luarea de decizii şi nu în ultimul rând îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare.

Consilierea are la bază un model preponderent educativ de abordare a conflictelor interne, de control al stărilor de criză etc., mizând în mod deosebit pe o schimbare evolutivă a persoanei.

Ca şi psihoterapia, consilierea se poate desfăşura individual, în grup sau cu un cuplu, cu o familie. Diferă însă atât aria problemelor, cât şi modul de abordare al acestor probleme. Consilierea este recomandată cel mai adesea persoanelor cu dificultăţi de relaţionare, persoanelor care se confruntă cu o serie de dificultăţi, cărora le conferă confort moral, o mai bună sănătate psihică şi somatică, şi pe care le conduce spre o mai bună relaţionare şi integrare socială.

Societatea Civilă Medicală Confidens
, prin personalul specializat de care dispune, asigură servicii de consiliere de cea mai bună calitate care vă vor ajuta în cunoaşterea de sine, acceptarea emoţională etc., în sensul optimizării relaţiilor interumane şi al adaptării cu succes la situaţiile de viaţă.

img05

Psihoterapie

Psihoterapia presupune o intervenţie psihologică deliberată, conştient planificată, în sensul unui scop bine definit şi pe cât posibil elaborat în comun de către client şi terapeut.

Uzând de o serie de metode şi tehnici psihologice, psihoterapia are scopul de a trata stările de suferinţă psihică şi/sau somatică, precum şi tulburările de comportament ale persoanelor, care se confruntă cu aceste probleme.

Psihoterapia are la bază un model terapeutic medical, ceea ce presupune intervenţie, tratament şi nu în ultimul rând reconstrucţie. Mai exact psihoterapia îşi propune minimalizarea simptomelor apărute ca urmare a conflictelor psihice, iar ca ţel final obţinerea unei schimbări revolutive, structurale în personalitatea clientului.

Psihoterapia poate fi individuală, de grup, de cuplu şi/sau familială. Aria de adresabilitate a psihoterapiei cuprinde omul sănătos aflat momentan în dificultate, persoanele cu dificultăţi de relaţionare, persoanele suferinde somatic, precum şi persoanele cu diagnostice psihiatrice. Pe toţi aceştia psihoterapia îi ajută în alinarea suferinţelor, dezvoltându-le capacitatea de orientare în viaţă, integrare şi resocializare.

Psihoterapia are ca instrument principal de lucru cuvântul; cum însă omul este un ansamblu unitar de psihic şi somatic a apărut necesitatea unei metode psihoterapeutice care să aibă ca instrument de lucru corpul uman.

Serviciile de psihoterapie desfăşurate în cadrul Asociaţiei Confidens sunt confidenţiale, realizate de un personal specializat, care se va adapta permanent nevoilor şi specificului suferinţelor dv., conducându-vă spre alinarea suferinţelor şi integrarea cât mai rapidă şi la un nivel optim de funcţionare în viaţa socială.

img05

Psihologia muncii si psihologia transporturilor

Evaluarea psihoaptitudinală și corelarea performațelor individuale și a trăsăturilor de personalitate cu cerințele postului reprezintă pilonii unei cariere de succes. Pentru ca o persoană să realizeze o performanță optimă în postul pe care îl ocupă, ea trebuie să mențină la un nivel constant o serie de aptitudini și caracteristici personale specifice postului pe care îl ocupă. Evaluarea psihologică la angajare și periodică sau în condițiile prevăzute de legislația securității muncii este menită să evidențieze nivelul acelor abilități sau trăsături psihice concordante cu cerințele postului.

Este bine cunoscut faptul că fiecare dintre noi operăm mai bine cu anumite categorii de informații: unii au performanțe crescute în memorarea conținutului audio-verbal sau vizual, alții operează mai ușor cu un conținut numeric, în timp ce alții apreciază cu ușurință relațiile de vizuospațialitate. De asemenea, fiecare dintre noi avem unele trăsături de personalitate dominante: inițiem ușor contacte cu alte persoane, preferăm activitățile solitare, suntem perseverenți, suntem creativi și cu deschidere către o arie vastă de domenii, avem un nivel mai crescut al toleranței la stres, putem fi mai persuasivi etc. Testarea dezvoltării acestor abilități cognitive și identificarea dominantelor personalității, crește gradul de predictibilitate al succesului unei persoane într-o anumită arie ocupațională. Acesta este domeniul consilierii și orientării profesionale.